Stratégia, célállapot, célérték

 

Általában, ha működő bármit szeretnél, akkor:

  1. Biztosra kell menni, hogy mindenki ismeri
  2. Teret kell adni annak, hogy mindenki kritikusan szemlélve a saját maga munkáját és tevékenységét el tudja dönteni azt, hogy amit tesz, vagy tenni készül, az milyen módon, formában és mértékben van összhangban azzal, amit szeretnél

Ebben a postban arra fogunk koncentrálni, hogy mi kell ahhoz, hogy egy stratégia működjön, és kiváltsa a hozzáfűzött reményeket.

Definíciók

A stratégia az út, ahogy el akarok érni egy adott célállapotba.

A célállapot pedig azt írja le, hogy: “az jellemző a létezésünkre, hogy… úgy dolgozunk, hogy…”

A célállapot mellé rendelhetünk célértéket is.
Figyelem! Könnyű elkövetni azt az igen súlyos hibát, hogy a célérték légből kapott lesz, és mint ilyen, senkinek nem fog valós jelentéssel bírni.
A célértékekhez képesti tényleges eredmény fogja megmutatni, hogy az az (cél)állapot, amiben vagyunk, ténylegesen képes-e produkálni azt az üzleti eredményt, amit vártunk tőle. A célérték és a tényleges mérés közötti különbség az egyik legértékesebb tudás, amit megszerezhetünk.

Tegyük fel, hogy…

Tegyük fel, hogy van egy célállapot, ami leírja, hogy mi lesz majd jellemző a létezésünkre.
és
Tegyük fel, hogy bizonyos, akár még realisztikusnak is mondható, célértéket is sikerült hozzárendelni.
ezután
Jöhet a stratégia, ami leírja, hogy fogunk eljutunk a célállapotba, amely célállapotban való létezéstől várjuk azt, hogy előálljon a célérték.


Product Owner akarok lenni

Az első fő bűn

Általános probléma, amikor a csapatok nem kapnak semmit stratégia címén, csak célértéket: “Ha 2 volt idén, akkor jövőre legyen 4, mert teher alatt nő a pálma!” Hát egy nagy fenét! Semmi értékes nem nő teher alatt, csak a nyomás, amitől nagyobbat robban a rendszer, amikor bekövetkezik az elkerülhetetlen.

Tegyük fel, hogy realisztikus célértéket kaptunk.
Ha nem sikerült elérni az amúgy realisztikus(!) célértéket, akkor ez vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze. Azonban semmiféleképpen sem lehet büntetés a következmény!

 

Amikor a célérték kaszálja el az amúgy helyes törekvéseinket

Amikor jutalmat célértékhez kötök, azzal ártok a legtöbbet bármilyen stratégia megvalósításának.

Miért is?

Ne feledjük, hogy a stratégia az az út, amin végigmenve el kell érjem azt a célállapotot, amitől remélem a célértéket.

Ha a célértéket teszem első helyre, akkor a legtöbb ember kizárólag csak azt lesz hajlandó elvégezni, ami, szerinte, a vele szemben meghatározott célérték elérését a legnagyobb eséllyel biztosítja. Neki más nem számít: a célérték eléréséhez kapcsolt jutalom megszerzése vagy a büntetés elkerülése válik a legfőbb motivátorrá.
Nem fogja eközben a saját működését olyan szemmel vizsgálni, hogy mások eredményeire milyen hatással van a tevékenysége.  Ellenben előszeretettel vizsgál majd mindenki mást: “miattuk nem értük el!” és “miattuk ugrott a bónuszunk!”. A totális szervezeti széthúzás klasszikus esete. Ez a jelenség legrosszabb formájában csendesen, a háttérben fog pusztítani a pletykákon keresztül.

Miből lesz mi

Mindig szerencsésebb célállapotból kiindulni, és a célállapotból levezetett stratégiát végrehajtani.

A stratégiát viszont akkor lehet végrehajtani, hogyha koordináltan akarok működni másokkal.

Koordináltan másokkal együttműködni akkor fogok tudni, ha a rövidtávú személyes céljaimat félreteszem.

A rövidtávú személyes (vagy szervezeti egység szintű) céljaimat akkor tudom félretenni, ha célérték helyett a célállapotok irányába tett erőfeszítést értékeli a szervezet. Azaz a célállapotok elérését tekintem az elsődleges sikermérőnek.

A stratégia „csak” a stratégiai döntéshozók ajánlása, miután a stratégák minden felelősségük tudatában és erőfeszítéseik után azt gondolják, hogy az adott stratégia a legjobb út, ami engem, végrehajtó munkavállalót, segít majd elérni azt a célállapotot, amiért megjutalmazhatnak és a legnagyobb eséllyel segít elérni a célértéket.

Mielőtt valaki félreért, tisztázzunk valamit. A “végrehajtó munkavállaló” azt jelenti, hogy bár stratégiai döntéseket nem hoz, azonban kellő felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy a hétköznapi működés során szükséges ezernyi taktikai döntést meghozza.


Product Owner akarok lenni

A célérték helye

Ha a stratégák jól találták ki a célállapotokat, amihez jól illeszkedő stratégiát alkotott, és reális célértékeket határozott meg, akkor esély van arra is, hogy a célértékeket elérjük.

A célérték meghatározása alsó és felső határos legyen. Az a mondás, hogy “ennél-és-ennél ebből nem kell több, még akkor sem, ha tud lenni” legalább annyira fontos, mint a minimálisan szükséges mennyiségek meghatározása. A harmónikus és dinamikusan kiegyensúlyozott működés az ultimate erő, nem a lokális optimumok miatt előálló helyi tartalékok és túlteljesítések állapota.

Eltérés a sratégiától

A stratégiától eltérni szabad, ha azt tapasztaljuk és mérjük, hogy nem a célállapot felé visz. Azonban csakis úgy, hogy mindeközben a működésem teljesen transzparens! Mivel a transzparencia egy szervezetileg semleges információ forrás, mindenki számára érthetővé és elfogadhatóvá válik, ha a taktikai döntéseim során, a hatékonyabb működés érdekében, eltérek a korábbi (úgy tűnik szuboptimális) stratégiától.

Amikor el akarok térni a stratégiától, és ehhez felhatalmazásra is szükségem van, akkor elő kell venni a “visszafordítási költség” gondolatát.
Ha a stratégiától el kell térni, akkor azt tegyem olyan pici iterációkban, aminek a visszafordítási költsége -tehát ha nem úgy működik, mint ahogy én azt elképzeltem-, a rendszer adott döntéshozatali szintjén “nem probléma”.

A célállapot helye

Egy értékláncra vetítve határozok meg célállapotot.

Ez viszont azt jelenti, hogy az értéklánc összes szereplőjének tisztában kell lennie a célállapot minőségével, jellegzetességeivel, tartalmával, stílusával, méréseivel, és összehangoltan kell működniük annak érdekében, hogy a célállapot szerinti működést tudjuk produkálni.

A célállapot szerinti működés hatékonyságát az értéklánc legvégén érdemes mérni. Hiszen a tényleges output ott jelentkezik először, ahol a felhasználó találkozik a termékkel.
Igaz ez akkor is, ha én egy komplex terméknek egy részegységét készítem el, és nekem ez a részegység az a “késztermék”, amit a vevőm átvesz.

Van, hogy a célérték az első

Amikor a minőséggel kapcsolatos elvárásaimat megfogalmazom, igenis célértéket kell meghatározni: minek mennyinek kell lennie.
Ilyenkor a minőségvezérelt-célértékből vezetem le, hogy milyen célállapotot kell létrehozni. Ehhez a célállapothoz kell szigorú(!) minőségbiztosítási stratégiát alkotnom.
Számomra  ez az egyetlen eset, amikor a transzparens működés és visszafordítási költség eszközei sem jelentenek feloldozást a stratégia végrehajtása alól. Azonban ez sem zárja ki azt, hogy a megfelelő szereplők közös és szoros együttműködésével folyamatosan pontosítsuk a fentieket!

A minőség-célérték pontos tartása elengedhetetlen. Hiszen, ha a minőséget szigorúbban veszem, mint amire feltétlenül szükségem van, az máshol fog problémákat okozni: szükségtelenül drágább lesz a termék, vagy időben fog tovább tartani a gyártás.


Product Owner akarok lenni

A minőség mindenki személyes ügye kell legyen

Ezt egyetlen módon lehet. Folyamatosan, minden szinten, minden szereplővel egyeztetve, koordinálva.

Ha nagy a szervezet, és komplex a termék, akkor nem lehet minden egyes embertől elvárni, hogy oda-vissza mindenkivel egyeztessen.

Minden stratégiai szint a sajátjával és egy szinttel felfele és lefele közvetlenül dolgozzon a minőségbiztosítási stratégia végrehajtásán, ellenőrzésén, visszamérésén, célállapothoz-, célértékhez igazításán, és +/- két szinttel közvetetten koordináljon ugyanígy.

Ez a fajta koordináció nem „overhead”!

Ez a koordinációs háló lehetővé teszi, hogy a szereplők ne tévedjenek el, és ne alakulhassanak ki önző cost és profit centerek.

Az önző cost és profit centerek nem, vagy csak alig koordinálnak az értéklánc többi szereplőjével. A lokális optimalizációra törekednek, miközben a projekt, a termék vagy a szervezet egészétől vonnak el fontos erőforrásokat az így kialakult szervezeti vakság okán.

Végül, de nem utolsó sorban

Az értéklánc egészét vizsgálni, érteni és koordinálni képes emberekkel és vezetőkkel kell feltölteni a szervezetet. A vevő csak és kizárólag az értéklánc legvégén előálló értékért hajlandó az idejét, az energiáját, befolyását vagy pénzét adni.

Ez az egyetlen üzleti játék, amit megnyerni érdemes.


Product Owner akarok lenni

Tetszett a cikk? Oszd meg barátaiddal!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Mi vagyunk Magyarország egyetlen 20 napos intenzív PO Sulija. Tanulj velünk! Train hard, fight easy!

KI IS AZ A PRODUCT OWNER?

A Product Owner a termék piaci performanciájának felelőse.

SOCIAL MEDIA
ELÉRHETŐSÉG
CÍMÜNK
Budapest, 1056, Irányi u. 3

(A képzés helye változhat)