A jó Product Owner

A_jo_Product_Owner

A Product Owner az agilis szervezetben a termék felelőse, szabad fordításban a tulajdonosa. Ahhoz, hogy előálljon és/vagy működjön a termék, a Product Ownernek rengeteg feladata van az értéklánc minden elemében. Ez az írás nem csak azt szedi össze, hogy mik ezek a teendők, hanem azt is, hogy mitől válik egy Product Owner igazán jó termék felelőssé.

Vízió alkotás és validálás

A PO-nak meg kell fogalmaznia egy víziót a termékről/szolgáltatásról (továbbiakban “termék”) azáltal, hogy beazonosítja a célcsoportot, az igényeiket és arra próbál meg választ találni, hogy ezeket hogyan szeretné kielégíteni. Ehhez ismernie kell a piacot, a valós és látens igényeket, a versenytársakat és a stakeholderek igényeit, vágyait is. Ahhoz, hogy a felsorolt tényezők előálljanak, szükséges elvégezni egy piackutatást, trendelemzést, versenytárs elemzést és stakeholder elemzést is. Ezek elvégzése nem feltétlenül a PO feladata, azonban mindenképpen elő kell segítenie, hogy előállítsa a szervezet, amelyben dolgozik. Amíg a vízióba leírt igények nem validáltak, addig hipotézisekről beszélünk, amelyre alapozni a későbbi fejlesztést nagyon kockázatos döntés. Hipotézis validációhoz használható az Elevator pitch, amely egy 1 perces, jól megfogalmazott és lényegre törő bemutatása a terméknek. 

A pitch-et előadva a célcsoport tagjainak visszajelzést gyűjthet a PO, hogy mennyire értékes a termék és kielégíti-e a későbbi felhasználók vélt és valós igényeit.
A vízió megfogalmazása mellett a Product Owner feladata felmérni, hogy milyen erőforrások szükségesek a termék tervezése, előállítása és üzemeltetése során, amelyhez remek sorvezetőt biztosít Alexander Osterwalder Business Model Canvas-a. 

Emellett a PO-nak vizsgálnia kell, hogy a termék mennyire illik bele a vállalati stratégiába, illetve összhangban van-e a jelenlegi és jövőbeli termékportfólió stratégiával. Ezzel a vizsgálattal megelőzhető, hogy a termék véletlenül kannibalizálja a vállalat más szolgáltatásait.

A vízió alkotás a PO egyik legfontosabb tevékenysége is egyben, ugyanis folyamatosan vizsgálnia kell, hogy a vízió szolgálja-e az üzleti értékteremtés maximalizálását, és ez alapján kell alakítania a termékjellemzőket, meghatároznia a célcsoportot(kat).

5 szintű tervezés

A Product Owner tevékenysége nem áll meg a vízió alkotásnál, ugyanis az ő felelőssége (de nem kizárólagos feladata), hogy a kisebb részekre lebontott feladatlista is előálljon, amelyet a fejlesztői csapat már kellő biztonsággal el tud kezdeni megvalósítani. 

Ehhez érdemes az 5 szintű agile tervezést használni, amelyről egy másik blogbejegyzésben már írtunk korábban: https://scrummastersuli.com/2019/08/28/az-agile-5-szintu-tervezese/

Product Owner feladatai a termék megvalósítása és piaci performanciájának alakítása közben

Amíg a csapat a megvalósításon dolgozik, addig sem pihenhet a Product Owner. Amellett, hogy a backlog refinement és sprint planning eseményeken be kell mutatnia a csapatnak a következő sprint(ek) várható tartalmát, folyamatosan együtt kell gondolkoznia a csapattal azon, hogy pontosan milyen funkciók kerüljenek be a sprint backlogba. A stakeholderekkel és felhasználókkal is folyamatosan tartania kell a kapcsolatot a külsős demók mellett. 

A PO-nak be kell szereznie azokat az információkat, amelyek segítenek a megvalósítás közben is a legnagyobb üzleti értéket kihozni a termékből/szolgáltatásból. A visszajelzéseket be kell építenie a backlogba, és folyamatosan arra kell törekednie, hogy a termék piaci performanciája a lehető legjobb legyen. 

Ez utóbbi eléréséhez a PO-nak ismernie kell, hogy a termék pontosan hol helyezkedik el a termék életciklusban, illetve a BCG mátrixban. Más marketing, fejlesztési és sales stratégiát kell folytatni akkor, amikor pl. a terméket elkezdik a korai elfogadók használni és visszajelzéseik beépítésével elérhető a vágyott többség, vagy amikor már a “kutyák” fázisba kerül a termék, és csak a lemaradókat lehet bevonzani. Ez utóbbi esetben érdemes lehet kivezetni a terméket a portfólióból, vagy leválasztani és továbbfejleszteni azokat az elemeket, amikkel elérhető egy újabb felfutó ciklus.

rogers_gorbe

A PO-nak folyamatosan monitoroznia kell a terméket, hogy minden funkcióra szükség van-e még, vagy nyugodtan ki lehet vezetni elemeket a feature listából. A felhasználóknak sokszor az egyszerűbb megoldások teremtenek nagyobb értéket (lásd. Microsoft Excel több ezer nem használt funkciója versus Google Spreadsheet kevés, de sokat használt funkció halmaza). Hogy melyik a helyes, azt mindig az adott termékhez kapcsolódó stratégiából kell levezetni. Nincs “egy igaz út”, ebben a kérdésben sem.

Amennyiben több csapat dolgozik ugyanazon projekt két különálló részén, a PO-nak tartania kell a kapcsolatot a másik csapat PO-jával (illetve a Chief Product Ownerrel, amennyiben van), együtt kell gondolkozniuk a teljes termékportfóliió üzleti értékének maximalizálásán és feltárni a további integrációs pontokat a megoldások között.

Miután “elkészült” a termék (ilyen ideális állapot nem létezik, mert mindig lehet egy-egy funkción javítani, változtatni) és akár átadásra is sor került, a Product Owner feladata a megjelenő support igények, bugok gyűjtése, szelektálása, értékelése, priorizálása és megvalósításának beépítése a következő sprintekbe.

A felsorolt tevékenységek listája nem teljes körű. Ezek azok a pontok, amelyek szervezettől és projekttől függetlenül minden helyzetben segítenek tartani az irányt. Feltéve, hogy van ilyen kijelölve.

A jó PO-t jellemző személyes tulajdonságok

Milyen személyiségnek kell lennie egy jó Product Ownernek, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen?

Először is elengedhetetlen, hogy megbízható és felelősségteljes legyen. Ahhoz, hogy a munkafolyamat bármely fázisában, a termék életciklusának bármely pontján megfelelően tudja képviselni a terméket, határozott, karizmatikus személyiséget kell keresnünk. Proaktív hozzáállása hozzásegíti ahhoz, hogy folyamatosan keresse az üzleti érték maximalizálásának módját, amely hozzájárul a termék sikerességéhez.
A kreativitás, a stakeholderekkel és felhasználókkal történő asszertív kommunikáció elengedhetetlen tulajdonságok.
Az ötletek begyűjtése után a PO analitikus képessége és rendszerszemlélete segít megfelelő követelményeket írni. Ugyanez segíti abban, hogy  el tudja helyezni a terméket az adott üzleti környezetben.

A PO-nak pontosan ismernie kell a környezetet, amelyben a termék létrejön. Értenie kell az üzlet nyelvén és tudnia kell, hogy a stakeholdereket milyen motivációk mozgatják. Bár nem elvárás, de jó, ha a projekt megvalósításához használt technológiához valamilyen szinten ért, de legalább átlátja a fontosabb összefüggéseket (szoftver/hardver fejlesztés, kutatói ismeretek és módszertanok, stb). A Product Ownernek agile szereplőként mélyrehatóan ismernie kell a módszertant, és készség szinten tudnia kell alkalmazni az agile PO-t támogató eszközeit (product vision, roadmap, release map, epic szintű backlog, user storyk, backlog itemek, üzleti logikai folyamatábra, business model canvas, elevator pitch). A backlog karbantartásához pedig ismernie kell pár becslési, illetve priorizálási technikát is.

És a legfontosabb: a PO mindezen tulajdonságai ellenére akkor és csak akkor! képes kifejteni a maximális hatást, ha rendelkezik a szükséges felhatalmazással és döntési jogkörökkel a termék sorsa és irányítása felett!

Tetszett a cikk? Oszd meg barátaiddal!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Mi vagyunk Magyarország egyetlen 20 napos intenzív PO Sulija. Tanulj velünk! Train hard, fight easy!

KI IS AZ A PRODUCT OWNER?

A Product Owner a termék piaci performanciájának felelőse.

SOCIAL MEDIA
ELÉRHETŐSÉG
CÍMÜNK
Budapest, 1056, Irányi u. 3

(A képzés helye változhat)