A Nyűg/Impact Mátrix használata a transzformációs feladatok priorizálása során

Amennyiben egy vállalkozás – akár agilis, akár egyéb szakmai – transzformáció megvalósítását határozza el, célszerű ezt értéklánc-elemzéssel (value stream mapping, VSM) kezdeni (1), amelyben felmérik a cég értékteremtő folyamatának jelenlegi állapotát (current state map), valamint meghatározzák azt a későbbi állapotot, amelyet a transzformáció útján elérni kívánnak (future state map). A kettő közötti utat a transzformációs terv fogja kijelölni; vagyis azon feladatok listája, amelyek szükségesek a future state megvalósításához.

Nagyobb mértékű transzformáció esetén ez 30-50, akár száz feladatot is jelenthet. Ilyenkor kell bevetnünk valamelyik vagy akár több priorizációs technikát, amelyek meghatározzák a transzformációs feladatok végrehajtásának sorrendjét. A priorizálás egy hatékony eszköze a Nyűg/Impact Mátrix, amelyet ebben a cikkben mutatok be.

  1. A Nyűg/Impact Mátrix

A transzformációs tervbe kizárólag olyan feladatokat szabad felvenni, amelyek valamely pozitív üzleti célt szolgálnak és megvalósulásuk esetén a vállalat részére – jó esetben pénzben is meghatározható mértékű – hasznot hajtanak. Ez a haszon, előny lesz a feladat elvégzésének hatása, vagyis impactja.

Ugyanakkor minden feladat megvalósítása erőforrás befektetésével jár: munkaidő, anyagi források, külső szakértők díja, stb. Az esetleges függőségek pedig hátráltatják a feladat végrehajtását. Mindemellett egy transzformációs feladat implementálása a cég folyamatai közé a munkavállalók részére is nehézséget okozhat. Ezek a szempontok fogják meghatározni a feladat nehézségét, „nyűgjét”.

A nyűg és az impact értékek meghatározását követően az elvégzett feladatokat elhelyezzük a Nyűg/Impact Mátrixban, amelynek X tengelye az „Impact” értékeket, Y tengelye pedig az „Nyűg” értékeket fogja tartalmazni.

  1. A mátrix kitöltése

Az egyes feladatok értékeinek meghatározásához a Weighted Scoring (súlyozott pontrendszer) priorizációs technikát célszerű használni. Ennek során először meghatározzuk azokat a paramétereket, amelyek a nyűg és az impact értékek megállapítása során relevánsak, majd meghatározzuk az adott paraméter fontosságát, „súlyát” a teljes értékben, amely megadja az adott paraméterre kiosztható pontok összegét. (2) Ezt követően a kapott értékeket összeadjuk. Azokat a paramétereket szükséges vizsgálni, amelyek a konkrét transzformáció vonatkozásában fontosak. A paraméterek értékei általában nem mérhetőek, ezeket intuíció és becslés alapján állapítja meg a transzformációs csapat. Hasonlóan döntünk a paraméterek súlyáról is.

Egy általunk facilitált transzformáció során az adott paraméterek a következők voltak:

NYŰG

30% Erőforrás-szükséglet (1-2-3) – Mennyi emberi és egyéb erőforrásra van szükség a feladat megvalósításához?

20% Függőségek (0-1-2) – Függ-e valamely egyéb feladat előzetes elvégzésétől vagy külső körülménytől a feladat megvalósíthatósága?

30% Implementálási nehézségek (1-2-3) – Mekkora nehézséget okoz az új folyamat vagy  változtatás implementálása a vállalat jelenlegi működésébe?

20% Átfutási idő becslés (1-2) – Várhatóan mennyi idő alatt végezhető el a feladat?

IMPACT

10% Számlázható tétel (0-1) – Az elkészült feladat teremt-e számlázható tételt a vállalat számára, vagyis hajt-e közvetlen, azonnali, ügyfeleken érvényesíthető üzleti hasznot?

30% Közvetlen befolyás az elérendő célokra (0-1-2-3) – A transzformáció célját milyen mértékben szolgálja az adott feladat elvégzése? Mennyire visz minket közel az előre kitűzött célunkhoz?

20% Más feladat függősége-e (0-1-2) – A feladat elvégzése más feladat megvalósítását lehetővé teszi-e? Teremt-e ilyen módon értéket.

30% Választ ad-e konkrét fájdalompontokra (0-1-2-3) – Milyen mértékben ad választ a feladat elvégzése a munkavállalók, illetve a management VSM során felismert fájdalompontjaira, nehézségeire? Megkönnyíti-e a munkát.

10% “Egyéb szempontból fontosság” (0-1) – Fontos-e a feladat mielőbbi elvégzése valamely egyéb okból, pl. magas szintű vezető stratégiai döntése alapján.

A feladatokra adott pontszámokat a transzformációs csapat közösen határozta meg félpontos skálán. A pontszámok összesítését követően az összesen 33 feladatot elhelyeztük a mátrixban. A mátrixban használt színekkel a különböző szakterületeket jelöltük, pl. kereskedelem, marketing, fejlesztés, terméktámogatás, jog, stb.

  1. Elemzés a mátrix segítségével

A bal alsó sarokból a jobb felső sarokba húzott szaggatott vonaltól jobbra helyezkednek el azok a feladatok, amelynek a hatása nagyobb, mint a nyűgje, vagyis kisebb a szükséges befektetés, mint a várható eredmény. Célszerű ezeket magasabbra priorizálni. A jobb alsó sarokban található feladatok az ún. „alacsonyan lógó gyümölcsök”, amelyek elvégzésével a legnagyobb előnyt érjük el a legkisebb erőforrás ráfordításával. Ezeket a „gyümölcsöket” érdemes mielőbb „leszakítani”, vagyis először elvégezni. A szaggatott vonal bal oldalán találhatók azok a feladatok, amelyek nyűgje nagyobb, mint az impactjuk. Ezeket célszerűbb hátrébb priorizálni, mert a befektetéshez képest kevesebb hasznot hajtanak.


Product owner szeretnék lenni

Nyűg/Impact Elemzési Mátrix
  1. MoSCoW-analízis (3)

Bizonyos esetekben nem elegendő a Nyűg/Impact Mátrix által elvégzett elemzés, mert a transzformált folyamat működéséhez bizonyos feladatok elvégzése akkor is mindenképp szükséges, ha a feladatok nyűgje jelentősen meghaladja az impactjukat. Ezért a végleges döntés előtt célszerű elvégezni egy MoSCoW-analízist is, amelynek lényege, hogy a feladatokat fontosságuk szerint négy kategóriába soroljuk.

Must have – kritikus fontosságú feladatok, amelyek nélkül a megoldás nem működik.

Should have – fontos feladatok, de a megoldás ezek hiányában is működik. Általában nem annyira időkritikusak, vagy más feladatok függőségei, mint a „must have” feladatok.

Could have – olyan feladatok, amelyek elkészülésének örülnénk, de elmaradásuk az aktuális release-ben nem okoz kifejezett hátrányt.

Won’t have – a legkevésbé kritikus, legkevesebb pozitív üzleti hatással rendelkező feladatok, amelyek csak abban az esetben kerülnek a következő release-be, ha minden egyéb feladat már elkészült.

A feladatokat a priorizálás során a fenti kategóriákba besoroltuk és az tagekkel láttuk el: piros – must have, kék – should have, lila – could have, szürke – won’t have.

  1. Priorizálás a Nyűg/Impact Mátrix és a MoSCoW-analízás használatával

A feladatok mátrixban elfoglalt helyéből és a MoSCoW-analízisből leszűrt információ alapján a transzformációs csapat megállapította a feladatok priorizációs sorrendjét. Legmagasabbra az „alacsonyan lógó gyümölcsöket” és a „must have” feladatokat priorizáltuk, majd a szaggatott vonaltól jobbra lévő, magasabb hatású és a „should have” feladatokat. A legalacsonyabb prioritást a szaggatott vonal bal oldalán lévő és a „could have”, „won’t have” feladatok kapták.

Ezt követően a feladatok becsült emberi erőforrás-szükséglete és átfutási ideje alapján javaslatot tettünk az egyes release-k tartalmára és a feladatok szállításának határidejére. A feladatokat a rendelkezésre álló kapacitás alapján összesen 5 db, egyenként egy hónap időtartamú release-be soroltuk, minden release végén demoval. Ezt követően a javaslatot megtárgyaltuk a vállalat felső vezetésével, amely a release tervet néhány módosítást követően jóváhagyta. Végül a release tervezés, vagyis a feladatok user story-jainak kidolgozását követően elkezdődhetett azok végrehajtása.

Product Owner szeretnék lenni

Release Road Map prioritási elrendezéssel

Jegyzetek:

(1) A value stream mappingről lásd az alábbi blogbejegyzést: https://balagile.com/ertekaram-elemzes/

(2) Ez az egyszerűsített változat. A súlyozott pontrendszer hagyományos módszertana alapján minden paraméterre 1-10-ig terjedő skála szerint adhatók pontszámok, amelyeket a súly értékkel összeszorozva kapjuk meg a megfelelő értéket. Több információ: https://www.productplan.com/glossary/weighted-scoring/

(3) Több információ: https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method

Tetszett a cikk? Oszd meg barátaiddal!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Mi vagyunk Magyarország egyetlen 20 napos intenzív PO Sulija. Tanulj velünk! Train hard, fight easy!

KI IS AZ A PRODUCT OWNER?

A Product Owner a termék piaci performanciájának felelőse.

SOCIAL MEDIA
ELÉRHETŐSÉG
CÍMÜNK
Budapest, 1056, Irányi u. 3

(A képzés helye változhat)